Vložene kanditature

LOKALNE VOLITVE 2018

 

VLOŽENE KANDIDATURE

 

ZAP. ŠT.

PREDLAGATELJ

Kandidatura za: ŽUPANA / OBČINSKI SVET

DATUM VLOŽITVE

ŠT. VOLILNE ENOTE

1

SDS OO Dornava

ŽUPAN

17. 10. 2018

/

2

SDS OO Dornava

OBČINSKI SVET

17. 10. 2018

1

2

4

3

Jože Brodnjak in skupina volivcev

ŽUPAN

17. 10. 2018

/

4

SLS OO Dornava

OBČINSKI SVET

17. 10. 2018

 

1

2

4

5

ZL - DSD OO Dornava

OBČINSKI SVET

17. 10. 2018

3

4

5

6

NSi

OBČINSKI SVET

18. 10. 2018

1

4

5

7

Franc Kukovec s skupino volivcev

OBČINSKI SVET

18. 10. 2018

4

8

Zeleni Slovenije

ŽUPAN

18. 10. 2018

/

9

Zeleni Slovenije

OBČINSKI SVET

18. 10. 2018

3

4

10

Bernardka Ozmec in skupina volivcev

OBČINSKI SVET

18. 10. 2018

1

11

ZL - DSD OO Dornava

ŽUPAN

18. 10. 2018

/

 

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ