ELABORAT OPREMLJANJA ZA OPN OBČINE DORNAVA

EPO za OPN Dornava ZaVita

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Lokalne volitve 2022

Katalog informacij javnega značaja
V želji po odpravi omenjenih pomanjkljivosti smo v sodelovanju z Inštitutom za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor uredili
Katalog informacij javnega značaja Občine Dornava
KIJZ